pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

syntaxe doménových jmen • každá složka (dílčí jméno, anglicky: label) smí mít nejvýše 63 znaků • mohou se používat pouze písmena, číslice a pomlčka – ne háčky a čárky!! – pomlčka nesmí být na začátku ani na konci • velká a malá písmena se nerozlišují – pozor, neplatí pro celé URL!! • celé doménové jméno musí mít max. 255 znaků • v praxi lze používat i doménová jména, která nejsou plně kvalifikovaná – chybí jim něco "zprava" – může se doplnit automaticky • např. mailto:peterka@ksi se doplní na peterka@ksi.ms.mff.cuni.cz – ale jen v "působnosti" domény ms.mff.cuni.cz – přesný mechanismus "doplňování" je v kompetenci místní sítě • nemusí být přesně známo jak to dopadne – důsledek: nepoužívat 2-písmenná jména shodná se jmény TLD • nebylo by zřejmé, zda jde či nejde o plně kvalifikované jméno • např. peterka@ksi.ms  ????? – .ms je TLD Montserratu