pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

plochý vs. hierarchický prostor jmen • Plochý jmenný prostor – všechna jména jsou "jednorozměrná" • např. ALPHA, Sun, PC1 • je omezený počet "smysluplných" jmen – jména se přidělují z jedné "množiny" • musí to být centrálně koordinováno – ten kdo chce nějaké jméno se musí ptát zda ještě nebylo použito • nevýhody: – je to nepružné, neškálovatelné, organizačně náročné • Hierarchický jmenný prostor – existuje hierarchie (strom) dílčích jmenných prostorů, • těmto dílčím jmenným prostorům se říká domény – "výsledná" jména budou mít více složek – organizačně to je zařízeno tak, aby (dílčí, složková ..) jména v rámci domén bylo možné "čerpat" nezávisle na ostatních doménách • tomu musí odpovídat i "sestavování" dílčích složek jmen do větších celků