pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

koncepce DNS • musí to být distribuované řešení – distribuované co do umístění dat • objemy dat budou velké • data by měla být uchovávána co nejblíže místu kde vznikají a kde "žijí" (mění se) – distribuované co do pravomocí • aby různé subjekty mohly přijímat potřebná rozhodnutí a vykonávat potřebné úkony bez nutnosti koordinace s jinými subjekty – aby bylo možné přidělovat nová jména bez nutnosti ptát se, zda jsou již použita jinde – …. – distribuované co do fungování • kvůli spolehlivosti i kvůli vytížení to nesmí mít jeden centrální prvek • dotazy týkající se určitých dat se budou zodpovídat tam, kde se tato data nachází • musí to fungovat efektivně – týká se to hlavně převodních mechanismů mezi symbolickými jmény a číselnými IP adresami – může to využívat "princip lokality" • dotazy nejčastěji směřují na "místní" uzly, nebo na stále stejná jména "cizích" uzlů – má smysl optimalizovat fungování pomocí vyrovnávacích pamětí (cache)