pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

překlad • musí být definován "překlad" jmen z UNICODE do ASCII a opačně – nejprve se dělá "nameprep" • sjednocují se různé varianty možného zápisu (např. velká a malá písmena), vzniká "kanonický tvar" – pak se dělá vlastní překlad • fakticky: zakódování do čistého ASCII • tzv. punycode – musí existovat i opačný překlad • z ASCII do UNICODE