pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

DNS protokol • DNS klient a server spolu komunikují pomocí jednoduchého aplikačního protokolu – protokolu DNS • pro transport je nejčastěji využíván protokol UDP – ale může být použit i TCP – pro dotazy na překlad jména je preferován protokol UDP • DNS server "poslouchá" na portu 53 – přes TCP i UDP • DNS protokol používá stejný formát paketu (DNS QUERY) pro dotaz i odpověď