pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

původní řešení (před DNS) • symbolická jména pro uzly se používala již v zárodečném ARPANETu – a zastupovala jejich číselné adresy • řešení: – existovala centrální autorita, která vedla evidenci symbolických jmen a převodní tabulku • ve stylu: UCLA=193.34.56.78 – zajišťovala všechny aktualizace – distribuovala tuto tabulku všem zájemcům • ve formě souboru HOSTS • symbolická jména mohla být "jednorozměrná" – nemusela být členěna na části/složky • celé to mohlo fungovat pouze při velmi malém počtu uzlů a malé frekvenci změn. • větší počet uzlů a větší frekvence změn vyžadují jiné řešení – nikoli centralizované – nikoli "jednorozměrné" – dostatečně škálovatelné !!! • DNS začalo vznikat počátkem 80. let – postupně začalo plnit i další funkce (např. v oblasti el. pošty)