pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

zone transfer • přenos obsahu zóny – z autoritativního zdroje (primárního/master serveru) na sekundární/slave • zahajuje se z iniciativy sekundárního DNS serveru: – po uplynutí doby pro Refresh • při předchozím získání obsahu zóny se dozví, za jak dlouho má udělat Refresh – default 15 minut – pokud je upozorněn na změnu obsahu zóny • dostane zprávu DNS NOTIFY od primárního serveru – zkontroluje změnu "serial number" – po zapnutí …. • po uplynuti Refresh se slave ptá master serveru na změnu zóny – vyžádá si aktuální SOA záznam – z hodnoty serial number odvozuje, zda došlo ke změně • serial number se při každé změně zóny musí změnit – pokud se zone transfer nepodaří, slave zkouší znovu za dobu Retry