pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

proč DNS? • k jednoznačné identifikaci uzlů a pro fungování přenosových mechanismů  stačí IP adresy – ale jsou málo mnemonické – v některých speciálních situacích a pro některé účely nepostačují • aliasy • dynamicky přidělované IP adresy – pro některé účely nejsou vhodné • když je potřeba "oslovit" poskytovatele určité služby, ne konkrétní uzel • pro flexibilní doručování elektronické pošty ("na doménu") • ….. když hrozí přečíslování … – nevypovídají nic o povaze/určení/umístění uzlu • 195.113.19.213 vs. ksi.ms.mff.cuni.cz • DNS je řešení, které umožňuje používat symbolická jména místo číselných adres – DNS = Domain Name System • zahrnuje: – pravidla pro tvorbu jmen a fungování celého systému • založená na principu domén – databázi symbolických jmen a jim odpovídající číselných adres • dnes i dalších údajů – převodní mechanismy • pro převod mezi symbolickými  doménovými jmény a číselnými adresami – …..