pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

jak má být doména "velká"? • není apriorně stanoveno – to co komu vyhovuje, co do velikosti i logice členění • "příliš velká" doména – není smysluplné, aby se přímo v této doméně přidělovala jména uzlům spadajícím do domény • např. z organizačních důvodů – řeší se "delegováním pravomoci" (parcelací "okruhu působnosti") • vytváří se dceřinné domény • "vhodně velká" doména – s takovým počtem uzlů, aby se nevyčerpala smysluplná/požadovaná jména – netýká se to až tak správy domény !! • příklady:    – pro malou organizaci bývá "vhodně velká" doména druhé úrovně – pro velkou organizaci je vhodnější víceúrovňové členění • např. UK (cuni.cz)