pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

řízení řetězce cache pamětí • pomocí hlaviček: – popisem toho, jaké jsou vlastnosti objektu • cache si sama zvolí, jak se vůči objektu zachová – explicitními příkazy pro jednotlivé cache • přímo se jim řekne/předepíše, jak mají s objektem naložit – dodrží to? • příklady: – hlavička Date: • říká, kdy byla zpráva vytvořena – hlavička Expires: • v odpovědi: říká, za jak dlouho objekt zastará (expiruje) • hlavička Cache- Control – no-cache: • vůbec neuchovávat v cache, vždy si říci o novou verzi  – totéž jako "Pragma: no-cache" – private: • objekt je určen jen pro jednoho konkrétního klienta, neměl by být poskytován z cache jiným žadatelům – public: • opak private – max-age <čas>: • v žádosti: klient říká, že přijme objekt z cache jen pokud je mladší • v odpovědi: server říká, za jak dlouho objekt zastará a měl by být odstraněn z cache – only-if-cached: • v žádosti: klient chce jen objekt z cache – must revalidate: • v odpovědi: po expiraci musí být obnoveno