pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Prehistorie WWW • dr. Vannevar Bush – za 2. světové války řídil práci cca 6000 amerických vědců • směrovanou k aplikacím vědy do vojenství (zbraní) – po válce se snažil motivovat vědce aby zaměřili své úsilí "civilním směrem" • teze: lidé se až dosud zabývali především posílením svých "hmotných" schopností – konstruováním strojů, nástrojů, … • nyní by se měli zaměřit na posilování svých intelektuálních schopností, na zužitkování vědomostního potenciálu, který se za celou existenci lidstva shromáždil – vyšel z představy, že lidský mozek používá "asociace", prostřednictvím kterých propojuje jednotlivé vzpomínky a znalosti (data) a vytváří celou "pavučinu" • chtěl přenést tento koncept i do "fyzického světa" – navrhl zařízení nazvané MEMEX, určené k organizování informací na principu asociací • s možností propojovat jednotlivé části informací pomocí "spojů", které mohou být i vícenásobné a které lze anotovat (popisovat) – svou koncepci publikoval v revolučním článku AS WE MAY THINK • vyšlo v červenci 1945, v časopise The Atlantic Monthly • http://www.csi.uottawa.ca/~dduchier/misc/vbush/as-we-may-think.html