pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

filosofie, uplatněná při vzniku TCP/IP •              co bylo požadováno ještě po původním ARPANETu: –         nesmí to mít žádnou centrální část •         tu by nepřítel zničil jako první •         důsledek: bude to mít decentralizovaný charakter, dnes naplněno existencí providerů a autonomním charakterem jejich sítí –         musí to být velmi robustní •         tak aby to aspoň nějak fungovalo, když nepřítel část sítě odstřelí •         důsledek: preferují se nespolehlivé a nespojované přenosové mechanismy –       protokol IP funguje nespolehlivě a nespojovaně •              co bylo požadováno po "rutinních" protokolech (TCP/IP): –         internetworking •              co nebylo požadováno ani po TCP/IP: –         zabezpečení •         nebyl požadavek na zajištění důvěrnosti dat •         jen velmi malé požadavky na identifikaci a autentizaci uživatelů –         mobilita •         v době vzniku byly počítače "nepřenosné" –         (různá) kvalita služeb •         aby různé přenosy mohly mít různou prioritu, různé parametry přenosu atd. –         ….