pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

historie vzniku TCP/IP •              souvisí s Internetem (ARPANETem) –          bylo potřeba v praxi ověřit životaschopnost paketové technologie •         přepojování paketů –          byla postavena velká testovací síť •         ARPAnet (zárodek pozdějšího Internetu) –          pro zárodečnou síť byl vyvinut "prozatímní" protokol: •         NCP (Network Control Protocol) •         protokol NCP nebyl vhodný pro rutinní používání –          vše financoval DoD (Department of Defense), skrze grantovou agenturu (D)ARPA •         proto: ARPANET •              další vývoj: –          když si DoD ověřil životaschopnost paketové technologie, •         rozhodl se testovací síť nezrušit, •         ale předat ji akademické sféře do rutinního používání •              další vývoj: –          na zárodečný ARPANET se začaly nabalovat další sítě •         postupně vznikl Internet –          pro rutinní provoz ARPANETu/Internetu bylo třeba vyvinout nové "rutinní" protokoly •              protokoly TCP/IP byly vyvíjeny jako „definitivní“ řešení pro vznikající Internet –          peníze na vývoj protokolů TCP/IP poskytl DoD (ministerstvo obrany USA) –          specifikace jsou „volné“ (volně dostupné) •         (v USA): když už daňoví poplatníci jednou zaplatí, nemusí to platit podruhé –          vlastní návrh vznikal zejména v akademickém prostředí