pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  47

srovnání TCP/IP a RM ISO/OSI •              ISO/OSI a jeho součásti vznikají stylem „od složitého k jednoduššímu“ –         nejprve se požaduje hodně, a pak se musí ubírat –         vznikají problémy s kompatibilitou „podmnožin“ •              k přijetí standardu není nutné ověření praktické realizovatelnosti •              standardy ISO jsou prodávány a jsou opravdu hodně drahé –         uplatňuje se strategie: „chci abys dodržoval moje standardy, a  musíš mi nejprve hodně zaplatit, abych ti vůbec řekl v čem spočívají“ –         výsledek tomu odpovídá L •              TCP/IP vzniká stylem „od jednoduchého ke složitějšímu“ –         nejprve se přijme  jednodušší řešení, pak se ev. přidává –         existuje záruka kompatibility alespoň na úrovni „společného minima“ •              pro přijetí standardu je nutné ověření praktické realizovatelnosti –         dokonce i praktické provozní zkušenosti •              standardy TCP/IP (i související dokumenty) jsou  dostupné volně a zdarma –         uplatňuje se strategie: „když chci něco prosadit, musím k tomu maximálně usnadnit přístup“ –         tato strategie funguje J