pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  44

standardizace TCP/IP •              standardy TCP/IP jsou skutečně otevřené –         i když nikdo pořádně neví, co to přesně znamená –         nejsou „v rukou“ jediné firmy –         vznikají (jsou přijímány) na základě všeobecného konsensu •              specifikace těchto protokolů jsou veřejným vlastnictvím –         za jejich využití se neplatí žádné licenční poplatky –         texty specifikací mají povahu volně šiřitelných dokumentů (dokumentů RFC) •              technická řešení, která jsou předmětem standardů, vznikala původně v rámci „sdružení“ IETF (Internet Engineering Task Force) –         dosti volné společenství odborníků, zainteresovaných na vývoji TCP/IP •              dnes tato řešení vznikají u komerčních firem, které je předkládají ke standardizaci –         snaží se je prosadit jako internetový standard –         IETF je nyní pouze posuzuje a vybírá mezi nimi