pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

QoS v TCP/IP – možné přístupy •             prioritizace –        různým druhům přenosů se přiřadí různé priority a je s nimi nakládáno odlišně •        přenosy s vyšší prioritou dostávají "kvalitnější obsluhu" (a příděl zdrojů) na úkor přenosů s nižší prioritou –        příklady řešení: •        DiffServ (Differentiated Services) •        MPLS (MultiProtocol Label Switching) •             rezervace –        pro potřebu konkrétních přenosů si lze vyhradit (rezervovat) požadované zdroje a ty pak využívat •        týká se i vyhrazení přenosové kapacity, přepojovací kapacity atd. –        příklady řešení: •        IntServ (Integrated Services) •        RSVP (Resource Reservation Protocol) –       zajišťuje "vyhrazení" zdrojů na úrovni síťové vrstvy, na úkor protokolu IP