pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

v čem se liší TCP/IP a ISO/OSI? •             v celkovém přístupu autorů –        ISO/OSI: všechno musíme vymyslet sami (nebo alespoň převzít to, co vymysleli jiní, a udělat z toho vlastní standard) –      příklad: ISO vydává Ethernet jako svůj standard ISO 8802.3 –        TCP/IP: to co je rozumné převezmeme a využijeme –      soustředí se na "provázání" vlastních řešení s cizími –      řeší např. jak provozovat IP nad Ethernetem •             ve způsobu tvorby nových řešení: –        ISO/OSI: od složitého k jednoduššímu •        řešení vznikají od začátku jako "dokonalá" –      nejprve navymýšlí vzdušné zámky, pak musí slevovat •        nejprve vznikne standard, pak se zkoumá praktická realizovatelnost •           TCP/IP: od jednoduššího ke složitějšímu •        řešení vznikají nejprve jako "skromná", postupně se obohacují •        nejprve se řešení ověří, a teprve pak vzniká standard