pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

aplikace v TCP/IP •             prakticky všechny (tradiční) aplikace v rámci TCP/IP jsou založeny na architektuře client/server –        servery poskytující "veřejné" služby jsou dostupné na tzv. dobře známých portech (well-known ports) –        přenosové mechanismy TCP/IP jsou uzpůsobeny komunikaci stylem 1:1 (mezi 1 serverem a 1 klientem)