pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

filosofie TCP/IP - sdílení mechanismů •              když se někde musí implementovat nějaké mechanismy, jak mají být řešeny? –         například mechanismy pro vedení relací, konverze apod. •              RM ISO/OSI: tak, aby je měli všichni k dispozici –         sdíleně, tj. jako samostatné vrstvy •         a režii těchto mechanismů pak ponesou všichni (i ti, kdo je nepoužívají) •              TCP/IP: tak, aby režii nenesli ti, kdo je nechtějí používat –         ne-sdíleně, tj. zabudovávají se přímo a pouze do těch aplikací, které je skutečně potřebují •         režii nenese ten, kdo mechanismy nepotřebuje •              důsledek: –          ISO/OSI má samostatnou prezentační a relační vrstvu •         vychází z předpokladu že prezentační a relační služby budou potřebovat všechny aplikace •         pak mají samostatné vrstvy smyl –          TCP/IP nemá samostatné vrstvy •         vychází z předpokladu, že prezentační a relační služby budou potřebovat jen některé aplikace •         pak nemá smysl dělat samostatné vrstvy •         aplikace, které tyto služby potřebují, si je musí realizovat samy