pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

filosofie TCP/IP - nespojovanost •             nespojovaný způsob přenosu –        datové pakety (tzv. datagramy) jsou přenášeny bez toho, že by se navazovalo jakékoli spojení s příjemcem •        odesilatel ani neví, zda příjemce existuje a je ochoten data přijmout –        každý paket (tzv. datagram) je přenášen samostatně, nezávisle na ostatních •        vždy se pokaždé znovu hledá jeho cesta k cíli –       provádí se tzv. směrování, vždy znovu v každém uzlu kudy paket prochází •        není zaručeno pořadí doručování paketů   •              je to výhodné tam, kde dochází k častějším změnám v síti –         nebo je lze očekávat •              je to vhodnější pro méně intenzivní přenosy více rozložené v čase –         kde se mohou více uplatnit změny v síti