pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

filosofie TCP/IP - spojovanost nebo nespojovanost? •             spojovaný způsob přenosu –        před samotným přenosem dat dojde k navázání spojení mezi příjemcem a odesilatelem •        včetně vytyčení trasy spojení •        všechna data pak cestují stejnou trasou •        pořadí přenášených paketů se nemění •        odesilatel má jistotu, že příjemce existuje a je ochoten přijímat data •        v případě výpadku/změny topologie musí být spojení detekována změna, poté ukončeno existující spojení a navázáno nové •              je to výhodné pro nárazové přenosy větších objemů dat •              není to vhodné při častějších změnách v topologii či stavu sítě –          kdy je nutné explicitně ošetřovat tyto změny •              jde o stavový způsob fungování –         mění se stav komunikujících stran