pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

princip maximální snahy •             anglicky"best effort" –        přenosová část sítě se maximálně snaží vyhovět všem požadavkům, které jsou na ni kladeny –        pokud se jí to nedaří, má právo krátit požadavky (limitovat, ignorovat je, nevyhovět jim, …) •        např. pozdržet přenášené pakety do doby, než je bude moci zpracovat •        může i zahazovat pakety, které vůbec nedokáže zpracovat –        dělá to rovnoměrně vůči všem požadavkům •        "měří všem stejně", nepracuje s prioritami •              je to celková filosofie TCP/IP –         je praktickým důsledkem použití paketového přenosu a přístupu ke spolehlivosti •              alternativa: –         garance služeb (QoS, Quality of Service) •         QoS nabízí telekomunikační sítě •              výhoda: –         sítě fungující na principu "best effort" jsou mnohem efektivnější (i ekonomicky) než sítě nabízející QoS •         kdyby Internet poskytoval QoS, byl by mnohem dražší než dnes a méně rozvinutý •              nevýhoda: –         vadí to multimediálním přenosům