pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

co je TCP/IP? •              síťová architektura: –         obsahuje ucelenou představu o počtu a úloze vrstev –         obsahuje i konkrétní protokoly •              obvyklé označení: –         TCP/IP protocol suite          (rodina protokolů TCP/IP) •         součástí je více jak 100 protokolů •              postup vzniku: –         nejprve: protokoly –         teprve potom: vrstvy –         TCP/IP vzniklo v akademickém prostředí –         prosadilo se i v komerčním prostředí –         od svého vzniku se změnilo jen relativně málo •         nikoli zásadně – změny jsou „aditivní“   •              dnes: –         nejpoužívanější síťová technologie •         nejrozšířenější síťová architektura •         prosadila se lépe než cokoli jiného (RM ISO/OSI, IPX/SPX atd.) –         funguje „nad vším“ •         IP over Everything  •         protokoly TCP/IP dokáží fungovat nad každou (linkovou) přenosovu technologií –         „všechno“ funguje nad IP •         Everything over IP •         snad všechny aplikace již byly implementovány (portovány) i nad protokoly TCP/IP a dokáží nad nimi fungovat •              neznamená to že TCP/IP je ideální!! –         má také řadu nevýhod, nedostatků …