pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

jiný pohled na spolehlivost •              způsob zajištění spolehlivosti je také o tom, kde v síti má být umístěna "inteligence" –         výpočetní kapacita, logika implementující zajištění spolehlivosti •         připomenutí: síťová vrstva je ještě ve všech uzlech, transportní již jen v koncových uzlech •              ISO/OSI: –         inteligence má být v síti •         spolehlivost musí být řešena na úrovni síťové vrstvy –       inteligence je ve směrovačích –       je to drahé a nepružné •         nedává to možnost výběru •              TCP/IP: –         inteligence má být v koncových uzlech •         spolehlivost je řešena až v transportní vrstvě –       je to lacinější, pružnější •         umožňuje to, aby si aplikace vybíraly zda spolehlivost chtějí či nechtějí