pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

filosofie TCP/IP – transportní vrstva •              řeší komunikaci koncových účastníků (end-to-end communication) –          sama využívá nespojovaný a nespolehlivý přenos na úrovni síťové vrstvy •              sama alternativně nabízí: –          spojovaný a spolehlivý přenos –          nespojovaný a nespolehlivý přenos •              aplikace si mohou vybrat dle vlastního uvážení!!! –         protokol UDP (User Datagram Protocol) •         zajišťuje nespojovaný a nespolehlivý přenos •         je  jen „lehkou nadstavbou“ nad síťovou vrstvou, nemění povahu přenosových služeb síťové vrstvy –         protokol TCP (Transmission Control Protocol): •         zajišťuje spolehlivý a spojovaný přenos •         „tváří se“ jako proud (stream), který přenáší jednotlivé byty