pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

filosofie TCP/IP – protokol IP •              otázka: –         má IP fungovat spolehlivě, nebo nespolehlivě? •              výchozí úvaha: –         přenosová část by měla hlavně přenášet data •         a ne se starat  o další věci –         je výhodnější, když si spolehlivost zajistí až koncové uzly •         a nikoli přenosová část sítě –          proč? •         někdo (některé aplikace) nemusí spolehlivost potřebovat, a dá přednost rychlému a pravidelnému přenosu •         protože k zajištění spolehlivosti je třeba výpočetní kapacita, a ta je lacinější v koncových uzlech než „uvnitř“ sítě –         spolehlivost je vždy relativní (nikoli 100%), někomu by nemusela postačovat míra „zabudované“ spolehlivosti a musel by si ji zajišťovat sám a znovu –       a to by bylo neefektivní, protože režie spojená se zajištěním spolehlivosti na každé vrstvě by se sčítala, či dokonce násobila! •              řešení v rámci TCP/IP: –        přenosová část (síťová vrstva, protokol IP) funguje pouze nespolehlivě –         mechanismy zajišťující spolehlivost jsou implementovány až v transportní vrstvě •         ale jako volitelná možnost (tj. není povinnost je využívat!!!) –          aplikace si mohou vybrat, zda chtějí spolehlivý či nespolehlivý přenos