pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

filosofie TCP/IP – spolehlivost, nebo nespolehlivost? •              spolehlivá přenosová služba –         když zjistí že nějaká data  jsou poškozena/ztracena, považuje za svou povinnost postarat se o nápravu •         typicky: vyžádá si nový přenos již jednou přenesených dat, v očekávání že opakovaný přenos již dopadne dobře –         se zajištěním spolehlivosti je spojena určitá režie •         přenosová režie: spotřebovává se další přenosová kapacita •         časová režie: nějakou dobu to trvá, způsobuje to zpoždění v přenosu, nerovnoměrnosti v doručování •         výpočetní režie: uzly musí mít dostatečnou inteligenci na zajištění všeho potřebného •              nespolehlivá přenosová služba –         sama z vlastní iniciativy nezpůsobuje žádná poškození/ztráty dat •         vyvíjí maximální snahu o korektní přenos –         jakmile ale zjistí, že došlo k nějaké chybě/poškození/ztrátě, nepovažuje za svou povinnost postarat se o nápravu •         předpokládá, že pokud bude náprava zapotřebí, postará se o ni někdo jiný –       vyšší vrstvy •         má právo zahodit poškozená data (ignorovat ztrátu) a pokračovat dál –         není s tím spojena žádná režie •         je to rychlé, efektivní …