pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

problém s IP adresami •              původně navržený systém tříd A, B a C nepočítal s dnešní velkou poptávkou po IP adresách –          docházelo k plýtvání IP adresami  •         nejmenší "kvantum" je 256 IP adres (1x třída C) –          a ke značné roztříštěnosti přidělených IP adres •         komplikace při směrování a udržování směrovacích tabulek •              začalo hrozit nebezpečí vyčerpání všech IP adres •              objevila se dočasná řešení, která zmírňují problém –         subnetting •         umožňuje "dále dělit" již jednou přidělené třídy IP adres –         CIDR (Classless Inter-Domain Routing) •         umožňuje přidělovat IP adresy po libovolně velkých kvantech (2n) –         privátní IP adresy •         umožňují opakované použití stejných IP adres •         například v privátní síti schované za firewallem •              vzniklo i definitivní řešení celého problému: –         nová verze protokolu IP •         IP verze 6, s IP adresami velikosti 128 bitů