pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

katenetový model •             TCP/IP předpokládá že "svět" je tvořen soustavou dílčích sítí –        chápaných jako celky na úrovni síťové vrstvy, tzv. IP sítí –        dílčí sítě jsou vzájemně propojeny na úrovni síťové vrstvy •        pomocí směrovačů (dříve nazývaných IP Gateways, dnes: IP Routers) –        toto propojení může být libovolné •        může být stylem "každý s každým", nebo "do řetězce" apod.