pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

IP adresy  •             problém: –        přenosové technologie nižších vrstev používají značně různorodé adresy •        např. Ethernet používá 48-bitové adresy, ARCnet 8-bitové atd. –        protokol IP nepřejímá žádnou a koncepcí adresování na úrovni nižších vrstev. –        protokol IP zavádí vlastní (ryze abstraktní) adresy v rozsahu 32 bitů •        tzv. IP adresy •        nemají bezprostřední vzor v žádném systému adresování na nižší úrovni •              IP adresy jsou logicky dvousložkové –         obsahují síťovou část •         adresu dílčí sítě –         a relativní část •         relativní adresu uzlu v rámci sítě •              dvousložkový charakter vychází z představy tzv. katenetového modelu –         směrování probíhá primárně podle síťové části adresy •         a teprve v rámci cílové sítě podle (relativní) adresy uzlu