pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

dnešní stav: IP over Everything •              protokol IP (protokol síťové vrstvy)  dokáže fungovat "nad čímkoli" –         nad jakýmkoli přenosovým mechanismem, který dokáže (fyzicky) přenášet data •              protokolům vyšších vrstev vytváří jednotné prostředí pro jejich fungování