pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

filosofie TCP/IP – síťová vrstva •              přenosové technologie (z vrstvy síťového rozhraní) mají svá specifika –         různé způsoby adresování, různou velikost přenášených rámců, různých charakter poskytovaných služeb •              síťová vrstva všechny tyto přenosové technologie "zastřešuje" –         vytváří nad nimi "pokličku" •              "pokličku" tvoří protokol IP –         hlavní přenosový protokol síťové vrstvy v TCP/IP •              otázka: –         jak má tato poklička vypadat? •        jaký má být protokol IP?