pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

vrstva síťového rozhraní (Network Interface Layer) •              zahrnuje „vše pod síťovou vrstvou“ •              TCP/IP tuto vrstvu samo nijak nenaplňuje –         tj. nespecifikuje svoje vlastní přenosové technologie na nejnižších vrstvách!!!! •              proč? –         předpokládá, že zde se použije to, co vznikne někde jinde (mimo rámec TCP/IP), například: •         Ethernet •         Token Ring •         ATM –         nepovažuje za potřebné znovu vyvíjet řešení, která již existují a fungují •         byť je vyvinul "někdo jiný" –         TCP/IP se zabývá pouze tím, jak tyto již existující technologie co nejlépe využít •         jak nad nimi provozovat protokol IP •         výjimka: protokoly SLIP a PPP (pro 2-bodové spoje)