pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

"vertikální" komunikace mezi vrstvami •             má charakter: –        poskytování služeb •        vrstva poskytuje své služby bezprostředně vyšší vrstvě –        využívání služeb •        vrstva využívá služeb, poskytovaných bezprostředně nižší vrstvou –       využívá je k plnění svých úkolů •             příklad: –        nejnižší (fyzická) vrstva přenáší jednotlivé bity –        bezprostředně vyšší (linková) vrstva využívá přenosu jednotlivých bitů k tomu, aby přenášela celé bloky dat •        tzv. rámce (své PDU) •              mezi vrstvami je definované rozhraní –         je implementačně závislé, není "vidět" mimo daný uzel !!! •              komunikace mezi vrstvami probíhá skrze "přechodové body" v tomto rozhraní –         ISO/OSI: body SAP (Service Access Points) –         TCP/IP: porty •              identifikace přechodových bodů je viditelná i "z vně" !!! –         už nemůže být implementačně závislá !!!!!!