pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

upřesnění: entity a protokoly •              vrstvy nejsou „jednolité“ •              v každé vrstvě může existovat a fungovat několik relativně samostatných entit –          entita může být např. proces, démon, úloha, …. •              entity ve stejné vrstvě mohou –          plnit rozdílné funkce (nekonkurovat si) –          plnit stejné/obdobné funkce (ale jiným způsobem, tj. konkurovat si) •              protokol definuje pravidla komunikace mezi entitami stejnolehlých vrstev –          každý protokol vždy „patří“ do určité konkrétní vrstvy •              protokol určuje způsob, jakým je realizována určitá služba –          pro každou vrstvu může existovat několik alternativních protokolů •         jeden např. pro spojovaný přenos, druhý pro nespojovaný –          současné použití různých protokolů (v rámci téže vrstvy) se nemusí vylučovat