pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

"horizontální" komunikace mezi vrstvami •              vzájemná komunikace stejnolehlých vrstev různých uzlů se musí řídit předem dohodnutými pravidly •              pravidla této vzájemné komunikace definuje tzv. protokol •              protokol definuje (mj.): –         co si komunikující strany posílají, jaký to má formát a význam, kódování atd. •         obecně: komunikující strany si předávají tzv. PDU (Protocol Data Unit) •         každý PDU má dvě části: hlavičku (header) a tělo (náklad, payload) –         jak komunikace probíhá, jak mají strany reagovat na různé situace atd. •         ošetřuje  standardní i nestandardní situace