pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

RM ISO/OSI, spolehlivost a spojovanost •              spolehlivost: –         RM ISO/OSI počítá primárně se spolehlivými přenosovými službami •              představa lidí od spojů: –         nespolehlivou přenosovou službu (která může ztrácet data) by si nikdo nekoupil!! –         proto i přenosová infrastruktura (do síťové vrstvy) musí fungovat spolehlivě •              představa lidí od počítačů: –         zajištění spolehlivosti je spojeno s velkou režií –         spolehlivost si efektivněji zajistí koncové uzly •              nespolehlivé přenosové služby se do RM ISO/OSI dostaly až dodatečně –         na nátlak lidí od počítačů •              RM ISO/OSI počítal jen se spojovanými přenosovými službami –         odpovídá to způsobu fungování telekomunikačních sítí, např. telefonní sítě –         pro menší a méně pravidelné přenosy může být výhodnější nespojovaný charakter přenosu •              možnost nespojovaného přenosu se do RM ISO/OSI dostala až dodatečně