pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

kritika RM ISO/OSI •              je příliš prodchnut „světonázorem“ lidí od spojů, ale měl sloužit „lidem od počítačů“ •              je příliš složitý, těžkopádný a obtížně implementovatelný •              je příliš maximalistický –          chce nejprve všechno, a pak se musí uskrovňovat •              vzniká „od zeleného stolu“, nerespektuje požadavky a realitu běžné praxe •              počítal spíše s rozlehlými sítěmi než se sítěmi lokálními •              některé činnosti (funkce) zbytečně opakuje na každé vrstvě •              jednoznačně upřednostňuje spolehlivé a spojované přenosové služb •              některé předpoklady, učiněné při vzniku RM ISO/OSI, se nenaplnily •              například: –         autoři předpokládali, že v každé zemi bude jedna velká síť vlastněná a provozovaná státem •         důsledek: nebyl žádný důraz na tzv. internetworking, neboli na vzájemné propojování sítí •         v TCP/IP byl od začátku velký důraz právě na internetworking –         autoři předpokládali propojení uzlů výhradně pomocí dvoubodových spojení •         linková vrstva původně neřešila sdílený přístup (když jde o sdílený spoj) •         důsledek: došlo k rozdvojení linkové vrstvy na dvě podvrstvy