pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

prezentační vrstva •              nižší vrstvy se snaží doručit každý bit přesně tak, jak byl odeslán •              ale: stejná posloupnost bitů může mít pro příjemce jiný význam než pro odesilatele, např. kvůli –         kódování znaků (ASCII, EBCDIC,...) –         formátu čísel –         formátu struktur, polí –         ukazatelům (pointerům) •              prezentační vrstva má na starosti potřebné konverze, tak aby obě strany interpretovaly přenášená data stejně –         např. u reálných čísel, textů •              prezentační vrstva má na starosti převod přenášených dat z/do takového tvaru, v jakém je možné je přenášet –         např. je nutné "zlinearizovat" vícerozměrná pole, vícerozměrné datové struktury –         týká se to např. i způsobu ukládání vícebytových položek do paměti •         která je posloupností bytů