pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

další úkol transportní vrstvy •             do vrstvy síťové (včetně) se uzly chápou jako nedělitelné celky –        síťové adresy reprezentují celé uzly –        například: IP adresy v TCP/IP •             transportní vrstva již rozlišuje konkrétní entity v rámci každého uzlu –        jednotlivé procesy, démony, úlohy …. •        rozlišuje je obvykle nepřímo, skrze přechodové body (body SAP, porty) ke kterým jsou tyto entity asociovány •        např. čísla portů v TCP/IP