pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

transportní vrstva •             teze: –        nelze „hýbat“ s vlastnostmi a funkcemi nižších vrstev •        třeba proto že patří někomu jinému –        vyšší vrstvy mohou chtít něco jiného, než co nabízí nižší vrstvy •             je úkolem transportní vrstvy zajistit potřebné přizpůsobení! •             zajišťuje: –        komunikaci mezi koncovými účastníky (end-to-end komunikaci) •             může měnit –        nespolehlivý charakter přenosu na spolehlivý –        méně spolehlivý přenos na více spolehlivý –        nespojovaný přenos na spojovaný