pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

síťová vrstva •              přenáší bloky dat označované jako pakety (packets) –         fakticky: vkládá je do linkových rámců •         předává linkové vrstvě k doručení •              zajišťuje doručení paketů až ke konečnému adresátovi –         tj. přes různé mezilehlé uzly •         tzv. směrovače –         hledá vhodnou cestu až k cíli •         zajišťuje tzv. směrování (routing) •              může používat různé algoritmy směrování: –         adaptivní, neadaptivní –         izolované, distribuované, centralizované, .. •              je poslední vrstvou, kterou musí mít i "přestupní" uzly –         tzv. směrovače (zajišťující směrování)