pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

linková vrstva (spojová vrstva) •              přenáší celé bloky dat –         tzv. rámce (frames) –         využívá k tomu služby fyzické vrstvy •         přijmi/odešli bit •              přenos rámců zajišťuje pouze k přímým sousedům –          pouze v dosahu přímého spojení, bez "přestupu" přes mezilehlé uzly •              může fungovat –          spolehlivě či nespolehlivě –          spojovaně či nespojovaně –          best effort / QoS •              může využívat různé přenosové technologie –          na úrovni fyzické vrstvy •              úkoly linkové vrstvy: –         synchronizace na úrovni rámců •         správné rozpoznání začátku a konce rámce, i všech jeho částí –         zajištění spolehlivosti (pokud je požadováno) •         detekce chyb a jejich náprava –         řízení toku •         zajištění toho, aby vysílající nezahltil příjemce –         přístup ke sdílenému médiu •         řeší konflikty při vícenásobném přístupu ke sdílenému médiu •         tento úkol nebyl mezi původně uvažovanými – následně způsobil rozpad linkové vrstvy na dvě podvrstvy