pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

fyzická vrstva •              zabývá se výhradně přenosem bitů –         a v rámci toho otázkami typu: •         kódování, •         modulace, •         časování, •         synchronizace, •         el. parametry signálů, konektory, •         řídící signály rozhraní, .... •              nabízí služby typu –         přijmi bit, –         odešli bit •              nijak neinterpretuje to, co přenáší –         jednotlivých bitům nepřisuzuje žádný specifický význam –         každý bit přenáší stejně •         datový, režijní, ….   •              na úrovni fyzické vrstvy se rozlišuje: –         paralelní a sériový přenos –         synchronní, asynchronní a arytmický přenos –         přenos v základním a přeloženém pásmu •              pro přenos bitů mohou být využívána různá přenosová média –         drátová –         bezdrátová •              na úrovni fyzické vrstvy se pracuje s veličinami jako je: –         šířka pásma (bandwidth) –         modulační rychlost –         přenosová rychlost