pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

„vrstevnatá filozofie“ •              implementovat funkční síť je hodně složité a náročné –         stejná situace jako při řešení velkých SW celků •              jde o jeden velký problém, který se vyplatí dekomponovat –         rozdělit na menší části, které je možné řešit samostatně •              zde: dekompozice se provede po hierarchicky uspořádaných vrstvách –         dobře to odpovídá povaze řešeného problému –         přináší to i další výhody •         možnost alternativních řešení na úrovni nižších vrstev •         větší modulárnost •         …. •              musí se vyřešit otázky jako: –         kolik má být vrstev –         co má která vrstva dělat –         jak mají vrstvy spolupracovat •         vertikálně (v rámci uzlu) •         horizontálně (mezi uzly) –         …..