pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

sedm vrstev ISO/OSI •              autoři ISO/OSI se dosti dlouho přeli o počtu vrstev •              kritéria pro volbu vrstev: –         činnosti na stejném stupni abstrakce mají patřit do stejné vrstvy –         odlišné funkce by měly patřit do odlišných vrstev –         aby bylo možné převzít již existující standardy –         aby datové toky mezi vrstvami byly co nejmenší –         aby vrstvy byly rovnoměrně vytíženy –          .... •              nakonec zvítězil návrh na 7 vrstev   •              dnes se 7 vrstev zdá být zbytečně mnoho –         např. rodina protokolů TCP/IP má jen 4 vrstvy •              některé vrstvy ISO/OSI jsou "málo vytížené" –         např. vrstva relační a prezentační •              jedna vrstva ISO/OSI (linková) je naopak "přetížená" a rozpadla se na dvě podvrstvy –         podvrstvu LLC –         podvrstvu MAC