pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

filosofie RM ISO/OSI •              vznikal „od zeleného stolu“ –          a pak byl „nadiktován“ uživatelům •              vznikal maximalistickým způsobem –          autoři se snažili zahrnout „vše, co by někdy někomu mohlo hodit“ •              výsledek byl dosti odtažitý od reálné praxe –          celá řešení se často ukázala jako nerealizovatelná, a hledala se implementovatelná podmnožina –          vznikaly různé implementovatelné podmnožiny, které nebyly vzájemně kompatibilní •              mnohé výchozí předpoklady se ukázaly jako chybné •              profily GOSIP –          když si státní (veřejné) instituce kupovaly síťové vybavení, trvaly na tom, aby vycházelo z ISO/OSI •         ale RM ISO/OSI je příliš široký, a pro praktické použití je nutné jej „zúžit“ (vybrat implementovatelnou podmnožinu) –          státní (veřejné) instituce musely takovouto podmnožinu přesně vyspecifikovat •         tím vznikly profily GOSIP (Government OSI Profile) pro srovnání: •              rodina protokolů TCP/IP vznikala postupným obohacováním –          nejprve se navrhlo jednoduché řešení –          teprve postupně se "obohacovalo" •         až na základě skutečné potřeby •         nové řešení muselo nejprve prokázat svou životaschopnost (možnost implementace, provozní zkušenosti)