pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

referenční model ISO/OSI •             byl pokusem vytvořit univerzální síťovou architekturu, –        skončil jako síťový model •        bez protokolů, ty se dodělávaly postupně •             pochází „ze světa spojů“ –        od organizace ISO (International Standards Organization, správně: International Organization for Standardization) •        v češtině:  Mezinárodní organizace pro normalizaci •        členy ISO jsou národní normalizační instituce –       za ČR organizace ČSNI •             byl „oficiálním řešením“ –        řešením, které prosazovaly "orgány státu" a chtěly jej nasadit do praxe –        dnes je prakticky odepsaný, prohrál v souboji  s TCP/IP