pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

shrnutí služby (angl.: services) •              týkají se vertikální komunikace –         mezi vrstvami –         jsou poskytovány "skrze" rozhraní mezi vrstvami •              služby ani rozhraní nejsou "vidět" z vně daného uzlu –         výjimka: identifikace přechodových bodů, slouží k identifikaci entit v rámci vrstvy •              rozhraní mezi vrstvami nemusí být standardizováno –         může být (a bývá) na různých uzlech/platformách různé •              nemusí být (a není) standardizován ani způsob realizace služeb –         není potřeba, aby byly na všech uzlech realizovány stejně protokoly (angl.: protocols) •              týkají se "horizontální" komunikace –         mezi stejnolehlými vrstvami různých uzlů •              protokoly jsou "vidět" z vně daného uzlu –         jejich implementace může zůstat skryta •              protokoly musí být standardizovány –         musí být dopředu a všem známo, jaké jsou … •         pravidla, formáty, postupy atd.