pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

"vertikální" komunikace:  význam předávaných pokynů (ve světě spojů) •              request (žádost) –          generuje entita vrstvy n+1, která žádá o poskytnutí služby (žadatel) •              indication (indikace, oznámení) –          generuje "protilehlá" entita vrstvy n, upozorňuje svou "nadřazenou" entitu  vrstvy n+1 na požadavek •              response (odpověď) –          generuje "protilehlá" entita vrstvy n+1, v odpověď na požadavek •              confirmation (potvrzení) –          generuje entita vrstvy n, potvrzuje tím vyřízení původního požadavku entity vrstvy n+1